TRANSFORMASI BISNIS

 

SHIPPING SERVICE
 • Ocean carrier
 • Maritem service
 • Ship agent & brokerage
 • Ship managemen
LOGISTIK SERVICE PROVIDER
 • Pusat logistik berikat
 • Depo petikemas
 • Pergudangan
 • Inland transportation

 

PORT TERMINAL SERVICES
 • Port services
 • Stevedoring
 • Container terminal services

 

FREIGHT FORWARDER SERVICES
 • Usaha angkutan multimoda
 • Jasa pengurusan transportasi
 • Emkl
 • Project cargo